Crisismanagement: Koen aan Herman (2)

Uit de mails van de nieuwe leerkracht Koen aan zijn mentor Herman:

24 november

Het gaat ondertussen al wat beter. Maar ik ga je hulp goed kunnen gebruiken. Mijn zelfvertrouwen en zelfbeeld hebben een serieuze klop gekregen, maar iemand die in zijn voorgaande school een vaste benoeming heeft gekregen, is toch geen slechte leraar?

Help me vooral dat beeld te herstellen, ik werk er zelf ook aan. Ik wil er volledig voor gaan.