Crisismanagement: Koen aan Herman (4)

Uit de mails van de nieuwe leerkracht Koen aan zijn mentor Herman:

10 januari

In bijlage vind je mijn aangevuld PAP.  (Collega) Alice is vandaag op lesbezoek geweest en ik heb haar verslag ingepast in mijn PAP. Ik kan je meegeven dat mijn nieuwe methode zijn vruchten afwerpt. Het was een goede les met veel positieve opmerkingen, dat geeft een goed gevoel. Ik blijf hard werken en mij verder ontwikkelen.

12 januari

Oprecht bedankt voor jouw komst in mijn les. We zullen onze afspraak van volgende week donderdag behouden. 19 januari, 3de lesuur. Mochten er dringende zaken te bespreken zijn, mag je me altijd vroeger aanspreken. Alvast tot dan!