Crisismanagement: Koen aan Herman (5)

Uit de mails van de nieuwe leerkracht Koen aan zijn mentor Herman:

10 februari

In bijlage stuur ik jouw het beoordelingsverslag van (de andere graaddirecteur) Jasmien door en mijn lesvoorbereiding. Zo kan je het al eens doornemen vooraleer we elkaar nog eens spreken. Deze nieuwe tegenslag komt hard aan, maar ondertussen heb ik het een plaatsje kunnen geven. […]. Ik ben een  goede leerkracht, dat weet ik. Misschien ben ik niet de beste leerkracht in deze school met deze gasten binnen het pedagogisch model dat hier gehanteerd wordt. Maar dat maakt van mij nog geen slechte leraar.