Crisismanagement: Koen aan Herman (6)

Uit de mails van de nieuwe leerkracht Koen aan zijn mentor Herman:

28 februari

Ik heb een ontspannende krokusvakantie achter de rug. […]. Nu het werk herbegint, merk ik echt hoe graag ik het doe. Ik probeer nu meer interactie met de leerlingen binnen mijn lessen te brengen en ik geniet echt van het contact met de leerlingen […]. Daarnaast blijf ik mij voor de volle honderd procent inzetten en wil ik de waterkans die ik nog heb om volgend jaar terug te komen met beide handen grijpen. Ik wil mezelf in juni in de spiegel kunnen kijken en zeggen dat ik alles heb gedaan wat binnen mijn mogelijkheden ligt.