Nieuwe whitepaper: starten met klasmanagement

Auteur Johan Dehandschutter schreef een nieuwe whitepaper over klasmanagement.  a.d.h. van een aantal beweringen van startende leerkrachten over hun omgang met moeilijke klasgroepen en tegendraadse leerlingen. Ze werden geplukt uit overlegmomenten met starters en geven een idee van wat hen tijdens hun eerste maanden zoal bekommert.

Klasmanagement laat niemand koud, zeker geen beginner.
Onder elke bewering volgen een aantal inzichten uit het boek Sterk Starten. Survivalkit voor de nieuwe leerkracht. De derde, herwerkte druk van 2016 gaat nog dieper in op alle aspecten van een start in een nieuwe school. Het boek helpt je om van je eerste jaar een succes te maken. Je klasmanagement speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in, maar niet alleen dat. Je welslagen hangt nauw samen met nog heel wat andere factoren.
Je school is als een jungle waarboven je wordt gedropt.

Sterk starten is je survivalkit met inzichten en suggesties voor deze uitdagende tocht. Johan Dehandschutter heeft meer dan 30 jaar ervaring als leraar SO en 10 jaar als mentor van startende leerkrachten. Hij geeft infosessies en workshops aan starters, studenten en begeleiders.