Verzamelen didactisch materiaal, met een plan B

Mijn sterke punt is het gebruiken van korte filmfragmenten, zodanig dat je de leerlingen na enkele minuten kunt laten vertellen wat het mogelijke vervolg zal zijn; of laten vertellen wat ze begrepen hebben; of enkele vragen laten beantwoorden als controle van ieders begrip; of over het onderwerp, de thematiek laten vertellen.

Het grootste voordeel is dat je de korte fragmenten enkele keren kan laten zien, indien dit nodig zou blijken.

E.T., leraar Frans

Woorden alleen zijn niet genoeg

Natuurlijk is er meestal de schrik voor de confrontatie met de opgenomen beelden van je eigen lesgeefgedrag, maar wie kritisch durft kijken naar zichzelf, leert heel vlug. Beelden overtuigen om te proberen dingen te veranderen. Intrinsieke motivatie, weet je wel.

Ik herinner me zo de reactie van een starter. Zij vertelde dat ze in de opleiding dikwijls commentaar kreeg op het ‘te vlug praten’. Maar ze kon met die commentaar niet veel doen, zei ze. Bij het bekijken van een fragment in een video-opname van haar les, ontdekte ze plots dat ze sneller begon te praten telkens wanneer ze leerstof aanbracht waar ze zich minder zeker over voelde. Op andere momenten sprak ze wel meer gewoon. Tot dat inzicht kon niemand anders haar brengen dan de beelden en zijzelf.

– Karin Matheussen, mentor

Je didactische aanpak

Giet je lesinhoud in een boekend verhaal

Ewald is al een iets oudere starter. Hij heeft geschiedenis gestudeerd en geeft bij ons godsdienst en Nederlands. Onlangs gaf ik hem een compliment voor het kleurrijke hemd dat hij droeg, waarop hij doodleuk antwoordde : “Ah ja, ik geef vandaag les over de kleuren, dus heb ik wat didactisch materiaal voorzien”. Schitterend. Hij liet me ook zijn lessen rond de Sint zien. Heel leuke opdrachten, en telkens met de diepere betekenis van naastenliefde in verwerkt. Hij vertelde dat hij het Kerstverhaal geeft met een verhaal vanuit het standpunt van de ezel. Waar haalt hij het toch allemaal? Zijn enthousiasme werkt zo aanstekelijk en zijn inventiviteit is grenzeloos. Geef toe, wie zou er nu niet zo’n goedgezinde leerkracht voor zich willen hebben?

– Marjan Mertens, mentor 

Steek ook gelaagdheid in je toetsen

De beste tip die ik ooit heb gehad, kwam van een collega. Het betrof de verdeelsleutel voor een goeie toets:

  • drie gemakkelijke vragen die iedereen juist hoort te hebben aan het begin van een toets, zodat iedereen vertrouwen krijgt dat ze er toch iets van kunnen,
  • drie vragen die men normaal juist hoort te hebben als men de les heeft nagekeken,
  •  drie ietwat moeilijkere vragen waarbij men eens moet nadenken,
  • en één vraag die een echte doordenker is, als uitdaging voor de bollebozen.

– P.J., interim Frans