Recensies

Marleen Borzéedocent KHLeuven, opleidingsverantwoordelijke voor het postgraduaat mentorschap, stagementor in de academische lerarenopleiding van de KULeuven, coach en professionele trainer: 

Sterk starten ligt hier voor me…. Knap werk: degelijk, creatief, ervaringsgericht, concreet, praktisch, handig… complimenten die ik graag aan de schrijver geef!

Naar mijn aanvoelen is de inhoud ook prima bruikbaar voor leerkrachten basisonderwijs, ook door vlotte schrijfstijl en persoonsgerichte aanmoedigende aanspreking.

Ik zal het mijn studenten en mentoren alvast adviseren.

Joke Scheerlinck, docente en opleidingscoördinator CVO Elishout:

Bij het lezen van dit boek was ik  echt aangenaam verrast! Ik heb er gisterennacht tot 2u in verder gelezen dus ik kan je verzekeren dat het zeer boeiende literatuur is. Het leest heel vlot en je merkt duidelijk dat het geschreven is door iemand die enorm begaan is met beginnende leerkrachten, dit ondersteunt de echtheid van het boek nog meer!

De inhouden zijn heel herkenbaar en een goede houvast voor elke leerkracht. Een ‘gat in de markt’ volgens mij. Ik wil er dan ook zeker mee aan de slag gaan in de opleiding. Ikzelf geef binnen de opleiding voorbeeld de eerste didactische module, er leeft dan altijd heel wat bij de leerkrachten die net in het onderwijs staan maar ook bij de mensen die er nog geen kennis mee gemaakt hebben. Er worden situaties en verhalen uitgewisseld en er wordt mij heel dikwijls om raad gevraagd…”hoe mag/moet ik reageren in die of deze situatie?”…vragen over omgang met leerlingen, gezag, collega’s, directie, ouders, enz… Het was dan ook echt fijn te lezen dat de ‘geruststellingen’ en ‘tips’ die ik dan meegeef ook exact stroken met wat er omschreven wordt  in het boek. Ik denk dat dit boek zeker een verplicht basishandboek zou moeten worden binnen de opleiding voor alle starters.

De indeling vind ik zeer goed. De subtitels en korte blokjes tekst moedigen zelfs een niet fervente lezer aan om verder te lezen.

Katrien De Maegd, opleidingshoofd  lerarenopleiding BaSO, HUB Brussel:

Ik heb nauwelijks iets aan te merken aangezien het een zeer helder, helpend, positief verhaal is. Ik ben ervan overtuigd dat dit startende leerkrachten de kracht geeft om het in die eerste maanden vol te houden en het biedt hen veel vertrouwen. Bovendien is het zeer herkenbaar -ooit was ik ook startend- en sommige onderwerpen die je aanhaalt komen als filmpjes op mijn netvlies (het is een beetje een nostalgische ervaring.)

Joep Gorinsek, docent HUBrussel:

Beginnen in of overstappen naar het onderwijs is vandaag een erg complex en risicovol gebeuren waarbij er veel behoedzamer zou moeten omgesprongen worden met de geïnvesteerde energie van de nieuwkomer zelf enerzijds en anderzijds het nieuwe talent voor een school dat zich aanbiedt.

Iedere ervaren leerkracht, directie, inspectie, lerarenopleider zal dit boek zien als een waardevolle bijdrage, het opvullen van een leemte en een aanrader voor beginnende leerkrachten.

Pluspunten die ik aantref:

  • De lezers worden direct en persoonlijk aangesproken. Dat creëert onmiddellijk een band tussen auteur en lezer.
  • Er wordt een schat aan waardevolle tips meegegeven, niet alleen om te starten, maar ook om te ‘overleven’ in het onderwijs.

Eli Peeters, mentor en proeflezer:

Eerst en vooral een algemene opmerking: dit is een document dat zeer gemakkelijk leest en dus uit een vloeiende pen komt. 

Ook is dit document gemaakt door een mentor met veel ervaring en die een prima kijk op het geheel heeft en zeer begaan is met de startende leerkracht.

De gereedschappen zijn goed gekozen en duidelijk uitgelegd.

BOCO, scholengroep Brussel, Marc Maes

Bij Acco verscheen zopas een handige gids voor startende leraren: Johan Dehandschutter, Sterk starten, 92 blz., €19,50.

Heel wat scholen en scholengroepen bieden een vademecum waarin ze de beginners in hun school wegwijs maken in de organisatie en administratie. Dit boekje gaat echter verder: het wil hen op basis van veel expertise en concrete situaties sterker maken in hun “jungletocht, ongemeen boeiend en tegelijk veeleisend”.

De adviezen zijn gestoeld op een meer dan dertigjarige ervaring van de auteur als leerkracht en mentor. Zij hebben als hoofddoel om de beginnende leraar ruimte te leren creëren om te groeien en zijn positieve gedrevenheid, zijn “startwaarde”, niet te laten ondergraven door sommige voorspelbare negatieve ervaringen.

Daartoe is nodig dat de beginnende leraar voor zichzelf en de leerlingen een aantal handige regels volgt, vanaf het eerste binnenstappen in de klas en de lerarenkamer tot wat moeilijker gesprekken met de directeur, de ouders e.d. Men moet immers beseffen dat onderwijs bij uitstek een job is waarbij je niet onmiddellijk resultaat van je werk ziet, zodat je zelfvertrouwen kan aangetast worden. Daarom zijn een duidelijke houding, overzichtelijke lesvoorbereidingen en klasmanagement noodzakelijk om op termijn wel zichtbare resultaten te boeken en initiatieven te kunnen nemen die een minder aangename crisissituatie kunnen ombuigen. Enkele “persoonlijke actiefiches” besluiten het boek.

Dit is een handige gids, zeker ook omdat hij veel goede raad koppelt aan heel wat praktijkverhalen die een beginnende leraar zeker zal herkennen en die hem dus kunnen helpen om de draad niet kwijt te raken. Verder bevat het boek een hele reeks nuttige links naar onderwijsadviezen; http://www.sterkstarten.be kan u al een idee geven van enkele “gereedschappen” die starters kunnen helpen.

Een suggestie voor de scholen en mentoren: schenk of leen dit boekje aan nieuwkomers naast de klassieke vademeca.