Je lesvoorbereiding

Ik denk altijd in functie van de leerwinst van de leerlingen.

– Stefaan Lamonte, mentor

Je didactische aanpak

Giet je lesinhoud in een boekend verhaal

Ewald is al een iets oudere starter. Hij heeft geschiedenis gestudeerd en geeft bij ons godsdienst en Nederlands. Onlangs gaf ik hem een compliment voor het kleurrijke hemd dat hij droeg, waarop hij doodleuk antwoordde : “Ah ja, ik geef vandaag les over de kleuren, dus heb ik wat didactisch materiaal voorzien”. Schitterend. Hij liet me ook zijn lessen rond de Sint zien. Heel leuke opdrachten, en telkens met de diepere betekenis van naastenliefde in verwerkt. Hij vertelde dat hij het Kerstverhaal geeft met een verhaal vanuit het standpunt van de ezel. Waar haalt hij het toch allemaal? Zijn enthousiasme werkt zo aanstekelijk en zijn inventiviteit is grenzeloos. Geef toe, wie zou er nu niet zo’n goedgezinde leerkracht voor zich willen hebben?

– Marjan Mertens, mentor 

Steek ook gelaagdheid in je toetsen

De beste tip die ik ooit heb gehad, kwam van een collega. Het betrof de verdeelsleutel voor een goeie toets:

  • drie gemakkelijke vragen die iedereen juist hoort te hebben aan het begin van een toets, zodat iedereen vertrouwen krijgt dat ze er toch iets van kunnen,
  • drie vragen die men normaal juist hoort te hebben als men de les heeft nagekeken,
  •  drie ietwat moeilijkere vragen waarbij men eens moet nadenken,
  • en één vraag die een echte doordenker is, als uitdaging voor de bollebozen.

– P.J., interim Frans