Niet opgeven (1)

Niettegenstaande het tijdens het jaar niet zo vlot liep met een klas, kreeg ik op het einde van het jaar heel wat appreciatie van de leerlingen. Meestal uit onverwachte hoek.

Stefaan L., mentor

Voorkom conflicten

Leerlingen zeggen wat ze denken. Ze zijn mondiger geworden. Recht voor de raap.  Nu begrijp ik dat dit hun manier van aandacht vragen is.

– Stefaan L., mentor

Uit de mail van starter Eline aan haar mentor Piet

Ik kijk er telkens naar uit om verder van gedachten te wisselen omdat ik er veel uit leer en ik uw visie op het onderwijs enigszins deel.

Ik heb de indruk dat onze gesprekken me soms meer bijbrengen dan urenlange voorbereidingen.

De inzichten hebben op één of andere manier een tijdbesparend effect op mij.

Maak tijd voor je mentor (2)

Ik vraag regelmatig aan mijn starters hoe het met hen gaat. Dat helpt. Sommige starters hebben dat duwtje nodig om even hun hart te luchten!

– Wendy Schroevens, mentor

Maak tijd voor je mentor

Tim geeft Frans aan een klas met leerlingen van sterk uiteenlopend niveau.

Ik vraag hem hoe hij dit oplost. Hij antwoordt dat hij het niet goed weet. Bij de vraag of hij al gedifferentieerd heeft, zegt hij heel aarzelend ja. Ik haal aan dat ik dat zelf ook moeilijk vind. Ik zie zijn blik opklaren, hij slaagt een zucht van opluchting; ‘Ik ben blij dat jij dat ook ziet.’

Die week heeft hij voor het eerst weer wat differentiatie aangedurfd.

– Rein Van Keer, mentor

Houd je verstandhouding op peil

Wie de kans ziet, doet er ook goed aan om eens een babbel te slaan met het onderhoudspersoneel. Waarschijnlijk vraagt niemand ooit de mening van de poetsvrouw en dat is erg onterecht, want die ziet veel, heel veel, en zal het openlijk durven zeggen.

– William Peynsaert

Ouders – oudercontact

Vorige week overliep ik met een starter het eerste oudercontact en toonde haar de filmpjes die je op de site van TV-Klasse vindt. Ook al zijn deze sterk karikaturaal, toch geven ze een beeld van hoe het er soms aan toe kan gaan. De tips hebben haar geholpen om het oudercontact voor te bereiden.

– An Steenackers, mentor

Leg persoonlijke contacten

Uitspraak van een starter

Toen ik deelnam aan een activiteit buiten de lesuren, leerde ik de leerlingen op een andere manier kennen. Dit was ook omgekeerd zo. Sindsdien loopt het veel vlotter tijdens de lessen.

– Stefaan Lamonte, mentor

Probeer niet één van hen te zijn

Je als leerkracht laten aanspreken als monsieur/mijnheer is op één na de beste tip voor beginnende leerkrachten, vind ik nog altijd. Het roept een psychologische barrière in.

– P. J., interim Frans