Niet opgeven (1)

Niettegenstaande het tijdens het jaar niet zo vlot liep met een klas, kreeg ik op het einde van het jaar heel wat appreciatie van de leerlingen. Meestal uit onverwachte hoek.

Stefaan L., mentor

Crisismanagement: Koen aan mentor Herman (1)

Uit de mails van de nieuwe leerkracht Koen aan zijn mentor Herman: 

21 november

Zou ik zo spoedig mogelijk met jou eens kunnen afspreken. Ik heb vandaag het verslag van het lesbezoek van (graaddirecteur) Bea gekregen en het was eigenlijk zeer negatief. Er stond geen enkel positief punt in het verslag. Ik moet me sterk houden, maar mijn zelfbeeld en zelfvertrouwen is volledig weg. De moed staat in mijn schoenen. Ik weet niet hoe ik hier mee moet omgaan, ik loop wat verloren en het is zwaar.

Verzamelen didactisch materiaal, met een plan B

Mijn sterke punt is het gebruiken van korte filmfragmenten, zodanig dat je de leerlingen na enkele minuten kunt laten vertellen wat het mogelijke vervolg zal zijn; of laten vertellen wat ze begrepen hebben; of enkele vragen laten beantwoorden als controle van ieders begrip; of over het onderwerp, de thematiek laten vertellen.

Het grootste voordeel is dat je de korte fragmenten enkele keren kan laten zien, indien dit nodig zou blijken.

E.T., leraar Frans